اسلام در بوروندی

  • کد خبر: 1716
  • منبع خبر: کتاب «سرزمین اسلام»

خلاصه کشور بوروندی با 27834 کیلومتر مربع در کناره شمال شرقی دریاچه تانگانیکا قرار دارد. 85% سکنه 5/5 میلیونی آن از تیره های هوتو(27)می باشند. 5% مردم مسلمان هستند.


کشور بوروندی با 27834 کیلومتر مربع در کناره شمال شرقی دریاچه تانگانیکا قرار دارد. 85% سکنه 5/5 میلیونی آن از تیره های هوتو(27)می باشند. 5% مردم مسلمان هستند.

اسلام در بوروندی به سال 1870م توسط کارگرانی که برای افسران آلمانی در تانزانیا کار می کردند انتشار یافت و اولین مسجد آنان در دهکده نیانزا در 135 کیلومتری مرکز حکومت تاسیس شد. گرچه بلژیکی ها که بوروندی را مستعمره خود نموده بودند با نیروهای مسلمان و فعالیت آنان به شدت مخالف بودند ولی با تلاش نوحدین به رهبری مبارزی بنام عمرانی بوسا، مسلمانان آزادی نسبی پیدا کردند و در سال 1952م با اصرار آنان مدرسه کودکان مسلمان بوجود آمد و رفته رفته نیروهای اسلامی به توسعه امور و انجام برنامه های تبلیغی پرداختند.

مسلمانان در مرکز حکومت یعنی بوجومبورا و بخش مسلمان نشین مویانزی سکونت دارند و از سوی مقامات رسمی و دولتی مورد احترام می باشند. همجواری بوروندی با کشور اسلامی تانزانیا در گرایش مردم این سرزمین به آئین اسلام تاثیر وافری داشته است. بازرگانان مسلمان هندی و عرب که در گذشته به این سرزمین مهاجرت کرده اند هم اکنون درصدی از مسلمین بوروندی را تشکیل می دهند.

 

منبع: کتاب سرزمین اسلام (شناخت اجمالی کشورها و نواحی مسلمان نشین جهان)/ غلامرضا گلی زواره/ قم/ مؤسسه کتاب قم‏‫.