اسلام در نامیبیا

  • کد خبر: 1822
  • منبع خبر: فصلنامه مطالعات آفریقا

خلاصه نخستین گروه مسلمانان در دهه 1950 وارد سرزمین نامیبیا شدند. مکان حرکت آنها به سمت این کشور از کیپ غربی و احتمالاً از Kimberely در کیپ شمالی واقع در آفریقای جنوبی بود.


براى مبارزه با تهاجم آفریقاى جنوبى از سوى مردم ناميبيا قيامها و اعتراضاتى صورت گرفت كه در سال 1958م به تاسيس سازمان خلق آفریقاى جنوب غربى (سواپو) منجر شد، رهبران اين جنبش در آغاز به صورت تبعيد در تانزانيا به سر مى ‏بردند كه در آنجا تحت تاثير مسلمانان ضمن فراگيرى تعليمات مذهبى، با روشهاى مبارزه بهتر و بيشتر آشنا شدند. رهبرى اين جنبش را «سام نجوما» به عهده داشت در سال 1974م سواپو از طرف مجامع رسمى و بين‏المللى به عنوان نماينده قانونى مردم ناميبيا به رسميت ‏شناخته شد و در نتيجه ساير گروهها بدان پيوسته و بر عليه سياست آفریقاى جنوبى دست به پيكار همه جانبه زدند. سازمان وحدت اسلامى آفریقا نيز آن را در سال 1964م به رسميت‏شناخته بود. (1)

با مبارزات مسحلانه و عمليات پارتيزانى مداوم و مستمر نيروهاى سواپو، سرانجام در سال 1989م دولت نژادپرست آفریقاى جنوبى تسليم حق قانونى مردم شد و اين كشور آزادى را در آغوش كشيد.

5% سكنه 1200000 نفرى ناميبيا پيرو آئين اسلام هستند.

نخستین گروه مسلمانان در دهه 1950 وارد سرزمین نامیبیا شدند. مکان حرکت آنها به سمت این کشور از کیپ غربی و احتمالاً از Kimberely در کیپ شمالی واقع در آفریقای جنوبی بود. در سال 1975 فقط 27 جوان مسلمان در منطقه Windhoek نامیبیا حضور داشتند. بنابراین دین اسلام به علت تعداد کم پیروان در این سرزمین تاثیراتی غیر محسوس داشت.

اسلام تا آغاز فعالیت های "محمد جعفر جوسب" از زمان کنفرانس جوانان مسلمان آفریقای جنوبی (SAIYC) که در سال 1979 در منطقه Maseru درکشور لسوتو تشکیل گردید برای مردم نامیبیا دینی ناشناخته بود. او به همراه تنی دیگر از طرفداران خود اسلام را در آغوش کشید و باعث گردید تا " حرکت اسلامی نامیبیا" هفت سال پس از آن با حمایت کنفرانس فوق تاسیس شود. در دسامبر 1980 هفت نفر دیگر از جوانان نامیبیا در اثر ارتباط با مسلمانان آفریقای جنوبی به دین اسلام گرویدند و متعاقباً دو مسلمان نامیبیایی جهت تحصیلات دینی به موسسه آموزشی السلام در آفریقای جنوبی اعزام که این اقدام منجر به گرویدن تعداد بیشتری به دین اسلام گردید.

و در همین زمان دانشجوی دیگری نیز درسال 1983 به موسسه علمیه کراچی اعزام گردید.(2)

این دوره زمان آغاز حیات جامعه مسلمان در نامیبیا بود که می توان گفت از دهه 1980 به تدریج گسترش اسلام را در این سرزمین نظاره گریم.

لازم به ذکر است که عمده افرادی که به اسلام جذب شدند از میان دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان دانشگاه و از بومیان نامیبیا بودند. اما در تحلیل جزئی تر باید به تاثیر اندیشه های فکری " انجمن مالکوم ایکس" اشاره نمود که جوانان بومی نامیبیا را طرفدار خود کرد. جمعیت مسلمان کشور پس از استقلال در سال 1990 به واسطه ورود مسلمانان از آفریقای جنوبی و کشورهای همسایه افزایش یافت و آغاز به کار نمایندگی های سیاسی کشورهای عربی و اسلامی در Windhoek نیز به این امر کمک نمود.

امروزه جمعیت مسلمان نامیبیا 1% کل جامعه و رقمی بین پنج الی ده هزار نفر است. تعداد دو مسجد در پایتخت آماده پذیرای مسلمانان می باشد. شورای عالی اسلامی نامیبیا از دهه 1990 نمایندگی امور مسلمانان را به عهده دارد.

گفته می شود تعداد 40 دانشجو و 5 استاد مسلمان در دانشگاه نامیبیا مشغول به فعالیت علمی هستند.(3)

 

پی نوشتها:

1- نژادپرستى و آپارتايد در آفریقاى جنوبى و ناميبيا - دكتر حسين الهى ص 132.

2-Al-Seppe Imam Yacoob Esa."Islam in Post- colonial Namibia",Muslim Youth Movement,February 1989.

3- Shiknogo Abdul Malik,World assembly of Muslim Youth,Namibia Report.2001.

 

منابع:

1-Eandivenga:Islam In Zimbabwe- Mambo Press- 1983.

2- Amra Mohamed: Islam in southern Africa: A Hisorical Perspective-Islam in Africa Conference-Institute of Global Cultural Studies –binghmpton University(19-22 April 2001)

3- Phiri Sheikh Umari: Islam In Southern Africa (A General survey)- Universty of Zimbabwe-2007.

4-Trimmingham,J.S;Islam in Trpical Africa;Clarendon Press;Oxford;1964

5- Stamer P.Josef: Islam In Sub- Sahara Africa-Spain-1996

6-Ayittey B.N. George: Africa Unchained-the Blueprint For Africas Future-U.S.A-Palgrave-2005

7-Rodney Walter:how Europe Underdeveloped Africa-U.S.A-1981

8- Martin Phyllis M&O,Meara Patrick:Africa-Second Edition-U.S.A-1986

9- Trimingham: The Influence of Islam upon Africa- 1968

10-Mazrui Ali: The Triple Heritage- 1969

11- Kasule Omar H: Islamic Dawah in Africa- Kenya- 1982

12-Mervyn Hiskett: The Development of Islam in East Africa-Longman-1984

13-Author unknown Report on Islam in Mozambiqe,Southern Africa Islamic Youth Conference.unpublished1987.

14- Kokole OH:Religion in Afro-Arab Relations:Islam and Cultural Changes in Modern Africa in Proceedings of Islam in Africa Conference 1993.Spectrum Books Ltd.Nigeria,in association with Safari Books Ltd.UK 1993,p233-5.

15-Lewis IM.Islam in Tropical Africa,Oxford University Press-1966

16-Hiskett Mervyn,The development of Islam in West Africa,Longman,1984.p19-20

knowledgebase.icro.ir

 

منبع: فصلنامه مطالعات آفریقا (شماره 17)

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

محمد حسن ایپکچی - وابسته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زيمبابوه