تشیع در جمهوری ماداگاسکار

  • کد خبر: 1901
  • منبع خبر: خبرگزاری رسمی حوزه

خلاصه اسلام در فاصله قرن ششم تا قرن نهم قمری توسط مهاجران مسلمان در این منطقه گسترش یافت. بنا بر گزارش ها ۲۲۰ هزار تن از جمعیت ماداگاسکار را تشکیل می‌دادند و شمار آنان رو به رشد است.


جمهوری ماداگاسکار یا مالاگاسی، از کشورهای جنوب شرقی آفریقا و جزیره‌ای در آب‌های اقیانوس هند است. اسلام در فاصله قرن ششم تا قرن نهم قمری توسط مهاجران مسلمان در این منطقه گسترش یافت. بنا بر گزارش ها ۲۲۰ هزار تن از جمعیت ماداگاسکار را تشکیل می‌دادند و شمار آنان رو به رشد است.

تشیع در اوایل دهه ۱۹۳۰ م توسط مهاجران خوجه اثناعشری به این منطقه راه یافت.

علاوه بر شیعیان خوجه اثناعشری حدود ۵ هزار شیعه بومی و شماری بهره در ماداگاسکار زندگی می‌کنند. از جمیعت شیعیان ماداگاسکار آمار دقیقی در دست نیست. تعداد آنان را از ۲۲۰ تا ۲۰ هزار تن تخمین زده اند که کمتر از ۱٪ جمعیت این کشور است.

شبکه رادیویی صوت الحکمة و مرکز بلال مسلم میشن وابسته به خوجه های اثناعشری از مراکز شیعیان در این منطقه است.