چگونگی ورود اسلام به جمهوری کنگو

  • کد خبر: 1983
  • منبع خبر: کتاب «سرزمین اسلام»

خلاصه مسلمانان ساکن نیجریه و کشور سنگال به این ناحیه مهاجرت نموده و به نشر اسلام پرداختند و آنان در کانونهای شهری کنگو، مراکز عبادی و مدارس قرآنی دارند و مساجد متعددی احداث نموده اند.


اسامی سابق این کشور کنگوی وسطی، کنگوی برازاویل و کنگوی وسطای فرانسه بود. کنگو با 341900 کیلومتر مربع وسعت در افریقای غربی و در ساحل اقیانوس اطلس قرار دارد. از سکنه 1700000 نفری آن، 10% مسلمان و بقیه کاتولیک، پروتستان و آنیمیست مذهب می باشند.

کنگوی فعلی در گذشته جزو دولت تاریخی کنگو در افریقا غربی بود که علاوه بر کنگو، زئیر و آنگولا را شامل می گشت. در قرن پانزدهم میلادی پرتقالی ها آن را کشف و مستعمره خود نمودند. در قرن هفدهم به کنگو وسطای فرانسه و در سال 1910م به مستعمره استوایی فرانسه ضمیمه گشت. در سال 1960 میلادی کنگو استقلال خود را بدست آورد.

مسلمانان ساکن نیجریه و کشور سنگال به این ناحیه مهاجرت نموده و به نشر اسلام پرداختند و آنان در کانونهای شهری کنگو بخصوص کنگو مرکز حکومت یعنی برازاویل، مراکز عبادی و مدارس قرآنی دارند و مساجد متعددی احداث نموده اند ولی گاهی این 170000 مسلمانان تحت فشار و ایذا دولت به اصطلاح خلقی کنگو قرار می گیرند و آنان را در محدودیت و ناگواری قرار می دهند.