بچه شیعه های غنا در مدرسه سیدالوصیین

  • کد خبر: 2033
  • منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی شیعیان آفریقا

خلاصه تصاویر زیر، تصاویر بچه شیعه های غناست که در مدرسه سیدالوصیین به حفظ قرآن می پردازند.


تصاویر زیر، تصاویر بچه شیعه های غناست که در مدرسه سیدالوصیین به حفظ قرآن می پردازند. این مدرسه آب و برق ندارد و سقف و دیوارها از چند تخته چوب ساخته شده است. نام امام حسین علیه السلام به انگلیسی بر روی لباس بعضی از آنان مایه مباهات است. پول معلم را نیز والدین بچه ها پرداخت می کنند. این یعنی تشیع با تمام‌ مشکلات، که آینده ای روشن و بسیار امیدوار کننده در آفریقا را رقم می زند.