وضعیت اسلام در مالاوی

  • کد خبر: 2086
  • منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

خلاصه در ارتباط با نحوه ورود اسلام به مالاوی باید به تاریخ ورود اسلام به موزامبیگ رجوع کرد زیرا افراد ‏قبیله "یائو" که اصل آن ها از موزامبیگ است کسانی بودند که در سال های ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ اسلام را به ‏مالاوی وارد کردند.‏


کشور مالاوی در جنوب شرقی آفریقا و در قسمت جنوبی خط استوا قرار دارد؛ این کشور از شمال شرقی به تانزانیا، از جنوب غربی به زامبیا و از جنوب به موزامبیگ می رسد.

در ارتباط با نحوه ورود اسلام به مالاوی باید به تاریخ ورود اسلام به موزامبیگ رجوع کرد زیرا افراد قبیله "یائو" که اصل آن ها از موزامبیگ است کسانی بودند که در سال های ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ اسلام را به مالاوی وارد کردند.

افراد این قبیله اسلام را از تجار عرب شرق آفریقا که مرکز تجاری خود را در موزامبیگ تاسیس کردند، گرفتند.

کشور مالاوی با وجود دارا بودن منابع فراوان اقتصادی کشور بسیار فقیر به شمار می رود که علت این فقر به استعمار آن به وسیله انگلستان و به غارت رفتن ثروت های این کشور حتی پس از خروج استعمارگران باز می گردد.

حکومت در مالاوی به دست مسیحیان و ظلم و نابرابری میان مسلمانان و دیگر اقشار جامعه در این کشور بسیار مشهود است چنانچه فقر نیز در میان مسلمانان از نمود بیشتری برخوردار است.

به عنوان نمونه شهر "مانگوچی" که یکی از شهرهای اسلامی در این شهر به شمار می رود که شاهد فعالیت های فراوانی برای تغییر دین ساکنان این شهر است.

از آنجایی که سیاست های اجتماعی در این کشور بر اساس میزان جمعیت اتخاذ می شود به مسلمانان که بر اساس آمار ثبت شده تنها ۱۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند توجه چندانی نمی شود؛ چنانچه مسلمانان از تدریس دروس اسلامی در مدارس دولتی محرومند و حکومت به بهانه کافی نبودن جمعیت آنها از قبول این مسئله سرباز می زند.

یکی از مهمترین مشکلات مسلمانان مالاوی مشکل تحصیل است به گونه ای که ۳۰ درصد از مسلمانان خواندن و نوشتن نمی دانند.

البته همه مسلمانان نیز این گونه نیستند و برخی از آنها که بیشتر مسلمانان هند هستند در رفاه کامل به سر برده و در کاخ ها زندگی می کنند البته این افراد تنها ۱۰ درصد از جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهند.

مسلمانان هندی سال ها پیش به وسیله انگلستان به این کشور برده و اسکان داده شدند و برخی از آنها تجارت را در دست داشته و برخی دیگر مشغول کشاورزی هستند.

از مهمترین موسسات فعال در مالاوی می توان به انجمن مسلمانان مالاوی به عنوان موسسه مادر اشاره کرد.

همچنین در این کشور موسسات وابسته عربی نیز وجود دارد که آژانس مسلمانان آفریقا که یک موسسه کویتی است و عهده دار نگهداری از ایتام و بنای مساجد و توزیع کتاب های اسلامی است از جمله آنهاست.

انجمن جوانان مسلمان نیز با برگزاری نشست ها و اجرای برنامه هایی در راستای حفظ قرآن کریم و اقدامات اجتماعی چون کندن چاه برای مسلمانان در این کشور فعالیت می کند.

آنچه مسلمانان مالاوی امروز از جهان اسلام انتظار دارند تبدیل کمک های مالی به سرمایه گذاری های حقیقی است تا مسلمانان این کشور در عرصه تولید و پیشرفت از آن منتفع شوند؛ همچنین کشورهای اسلامی کمک های خود را به شرطی به حکومت مالاوی اعطا کنند که این کشور توجه و اهتمام بیشتری نسبت به مسلمانان داشته باشد.

تعداد ساکنان این کشور بر اساس آماری که در سال ۲۰۰۸ ارائه شده، ۱۵ میلیون نفر است که ۵۵ درصد از آنها را پیروان آیین پروتستان، ۲۰ درصد کاتولیک، ۲۰درصد مسلمان و ۵ درصد از آنها پیرو دیگر ادیان هستند.