واکنش مسیحیان در اتیوپی به ساخت مسجد

  • کد خبر: 2209
  • منبع خبر: خبرگزاری رسمی حوزه

خلاصه درحالی‌که حبشه (اتیوپی کنونی) زمانی مأمن مسلمانان بود اما امروز ساکنان منطقه آکسوم این کشور زندگی را بر مسلمانان سخت کرده‌اند.


درحالی که برخی گروه های  اسلامی شهر آکسوم در اتیوپی شمالی، کمپینی برای ساختن مسجد تشکیل داده اند، رهبران مسیحی این شهر به شدت با این تصمیم مخالفت نشان داده و می گویند حاضرند بمیرند اما مسجدی در آنجا ساخته نشود.

برای مسیحیان ارتدوکس اتیوپی، شهر باستانی آکسوم یک مکان مقدس است و تصور می کنند که تنها مسیحیان بر این شهر حق دارند.

اگر مسجد بسازید از غصه می‌میریم!!

گودفا مهرا رهبر مسیحیان ضمن بیان اینکه اگر مسجد در شهر مقدس شان ساخته شود، از غصه خواهند مرد گفت: اگر کسی اینجا مسجد بسازد ما همگی می میریم! چنین کاری هرگز اجازه نیافته و ما اجازه نمی دهیم در دوره ما نیز به وقوع بپیوندد.

در حالی که مسیحیان ارتدوکس در این شهر از مقام برتری به جامعه اسلامی نگاه می کنند، گروهی  از مسلمانان دست به تظاهرات زده و با شعار «عدالت برای مسلمانان آکسوم» خواستار ساخته شدن مسجدر در این شهر و شنیدن صدای اذان از بلندگوهای مسجد هستند.

در این میان بسیاری از مردم چنین چالشی را بی مورد می دانند زیرا آکسوم زمانی یکی بزرگترین تمدن های باستانی جهان بودی و به مدارا و تعامل مذهبی شهرت داشته است.

مسلمانان آکسوم چند نمازخانه موقت دارند

ابومحمد علی یکی از ساکنین مسلمان که 40 سال داشته و از خانه اش به عنوان نمازخانه موقتی استفاده می شود گفت: ما 13 نمازخانه موقتی داریم و در روزهای جمعه اگر مسیحیان صدای بلندگوی مسجد را بشنوند می گویند که ما به مقدسات شان اهانت کرده ایم!

عزیز محمد یک پزشک سنتی که که 20 سال در آکسوم زندگی کرده می گوید: مسلمانان به دلیل نداشتن مسجد مجبورند در فضای باز نماز بخوانند. اینجا ما و مسیحیان در کنار هم زندگی می کنیم. مسیحیان جلوی نماز خواندن ما را نمی گیرند اما برای سال ها به دلیل نداشتن مسجد مجبور بودیم در خیابان ها نماز بخوانیم.

گفته می شود مسلمانان در زمان پیامبر به اتیوپی مهاجرت کرده و پادشاه حبشه با آغوش باز از آنان پذیرایی کرده و به اسلام گروید.

امروزه مسلمانان نزدیک به 10% جمعیت مسلمانان آکسوم یعنی 73 هزار نفر از ساکنین این شهر را تشکیل می دهند. 85% ساکنین شهر مسیحیان ارتدوکس هستند و 5% باقیمانده دیگر مسیحیان هستند.