اسلام در آنگولا

  • کد خبر: 2234
  • منبع خبر: کتاب «سرزمین اسلام»

خلاصه اسلام توسط مهاجرین زنگی به آنگولا راه یافت که هم اکنون در نقاط جنوبی سکونت دارند.


جمهوری آنگولا در آفریقای جنوب غربی و در ساحل اقیانوس اطلس و جنوب خط استوا قرار دارد و با 1264704 کیلومتر مربع یکی از واحدهای پروسعت آفریقا به شمار می رود و 14 برابر پرتقال (استعمارگر آنگولا) وسعت دارد. ناحیه جدا افتاده کابیندا (در شمال غربی آن) بخشی از سرزمین آنگولا به شمار می رود که از جنگلهای استوایی پوشیده شده و بارندگی بیش از حد، آن را به صورت غیر مسکونی درآورده است. آنگولا جامعه ای است مرکب از گروه های مختلف، با فرهنگ های گوناگون، اما سکنه مهم آن بانتوها هستند که به صد قبیله و عشیره تقسیم می شوند.(1)

اسلام توسط مهاجرین زنگی به آنگولا راه یافت که هم اکنون در نقاط جنوبی سکونت دارند. از حدود 5/9 میلیون سکنه آنگولا با وجود تبلیغات استعماری پرتقال (در هنگام استعمار این کشور) و نیز حاکمیت رژیم های چپ گرا بر آن، 20% مسلمان هستند و در حال حاضر یکی از وزرای آنگولا مسلمان می باشد. اکثریت، کاتولیک و پروتستان مذهب و بزرگترین اقلیت آن مذهب آنیمست (ابتدائی) دارند.

در سال 1976م که گروه مارکسیستی مپلا کنترل آنگولا را در دست گرفتند برای مسلمانان شرایط خشنی بوجود آوردند به نحوی که تعداد قابل توجهی از آنان به کشورهای دیگر آفریقا که از امنیت بهتری برخوردار بود مهاجرت کردند.

 

پانویس

1- آنگولا، داگلاس ل. ویلر. رنه پلی سیه، ترجمه محمود فخر داعی، تهران خوارزمی، بخش اول.

 

منبع: سرزمین اسلام (شناخت اجمالی کشورها و نواحی مسلمان نشین جهان)/ گلی زواره، غلامرضا.