درگذشت معاون امام کل مسلمانان غنا

  • کد خبر: 2317
  • منبع خبر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

خلاصه شیخ احمد کمال الدین، معاون امام کل مسلمانان غنا دومین شخصیت دینی و تأثیرگذار در میان مسلمانان این کشور درگذشت.


خبر درگذشت شیخ احمد کمال الدین، معاون امام کل مسلمانان غنا ملت مسلمان این کشور را در غم و اندوه فرو برد. وی که دومین شخصیت دینی و تأثیرگذار در میان مسلمانان غنا بود، صبح روز شنبه (6 مهرماه) در سن 103 سالگی درگذشت.

وی یکی از شخصیت‌های برجسته اسلامی، دوست دوران کودکی شیخ شربتو، امام کل مسلمانان غنا و پدر شیخ ابوبکر احمد کمال الدین، امام کل شیعیان غنا بود.

به همین مناسبت، علیرضا فرامرزی، رایزن فرهنگی کشورمان در غنا ضمن حضور در منزل امام کل شیعیان غنا مراتب تسلیت خود و جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع ایشان رساند.