ساختار و موقعیت مسلمانان مالاوی

  • کد خبر: 2329
  • منبع خبر: فصلنامه مطالعات آفریقا

خلاصه بر خلاف بیشتر کشورهای جنوب آفریقا، سازمان های اسلامی در مالاوی تحت رهبری انجمن مسلمانان مالاوی فعالیت داشته و انجمن فوق بالاترین قدرت اسلامی را در کشور داراست.


بر خلاف بیشتر کشورهای جنوب آفریقا، سازمان های اسلامی در مالاوی تحت رهبری انجمن مسلمانان مالاوی فعالیت داشته و انجمن فوق بالاترین قدرت اسلامی را در کشور داراست .در کشور مالاوی هر کسی این آزادی را دارد تا سازمان اسلامی را تشکیل دهد.

رئیس فعلی انجمن آقای " یوسف کانیامولا" خود فردی است که قبلاً دین اسلام را پذیرفته است. دیگر سازمانهای اسلامی که در مالاوی فعالیت دارند عبارتند از: مجلس العلمای مالاوی، به رهبری شیخ عباس قاسم که همزمان سمت مفتی کشور را نیز برای خود دارد، سازمان زنان مسلمان، انجمن جوانان مالاوی، انجمن خیریه برکت (موسس این انجمن فردی یمنی است).

آنچه در این میان مهم است اینکه تمام سازمانهای اسلامی ملزم به تابعیت از انجمن مسلمانان مالاوی هستند و لذا، سازمان های بین المللی غیر انتفاعی بین المللی چون "آژانس مسلمانان کویت" و " سازمان صدای اسلامی"و" جامعه صدای جهانی اسلام" قبل از هر گونه اقدام و فعالیت اسلامی باید از انجمن فوق تائیدیه لازم را گرفته باشند.

 

آمار جمعیت مسلمان در مالاوی:

مسلمانان 45% جمعیت 12 میلیونی مالاوی را تشکیل می دهند. البته آمار رسمی بسیار آمار مسلمانان را کمتر نشان می دهد. هر چند آمار جمعیت های دینی در نتایج آخرین سرشماری نیامده اما مسلمانان کشور از دولت خواستار اعمال آمار پیروان ادیان در نتایج بررسی آماری سال 2008 شده اند. بیشتر مسلمانان در جنوب مالاوی حضور دارند و اکثریت آنها از قبیله Yao هستند که از سوی گروه های دوگانه chewa و Lomwe در جامعه اسلامی مالاوی زندگی می کنند.

 

فرهنگ و علم اندوزی:

تعداد 4 دانشگاه در مالاوی فعالیت دارد و در حال حاضر تعداد 30 دانشجو از طرف انجمن مسلمانان مالاوی بورسیه در این دانشگاه ها می باشند. حمایت مالی لازم از طریق بانک توسعه اسلامی جده به این انجمن اعمال می گردد. توجه وافر مسلمانان به امر آموزش و فرهنگ این نتیجه را داشت که قرار است به زودی دانشگاه اسلامی در مالاوی تاسیس شود. " سعد الفلاح"، مدیر مرکز خیریه زمزم اعتقاد دارد که دانشگاه ظرف دو سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 

موقعیت فعلی مسلمانان مالاوی:

مردم قبیله Yao که در جنوب مالاوب زندگی می کنند اکثراً مسلمانند. هر یک از روستاهای مناطق Balaka ,Machinga و Mangochi دارای مسجدی هستند. بسیاری از زنان مسلمان سر خود را پوشیده نگه می دارند اما صورت خود را نمی پوشانند. برخی از پسران زبان عربی و سواحیلی را برای یاد گیری قرآن فرامی گیرند.

بسیاری از دانشجویان مسلمان مالاوی که برای ادامه تحصیلات خود به کشورهای کنیا و سودان رفته بودند پس از بازگشت به تبلیغات اسلامی مشغول هستند. آژانس مسلمانان آفریقا که مرکزیت آن در کویت است تاکنون مدارس و موسسات آموزشی چندی را ایجاد نموده است. برخی از آنها عبارتند از مراکز اسلامی: Blantyre,Zomba,Mangochi,Salima,Nkhota و Mulanje.

تعداد مساجد کشور تا سال 1989 حدود 600 مسجد بود که برخی از آنها با معماری مدرن اسلامی ساخته شده و کویت از جمله حامیان مهم ساخت مساجد مالاوی است. مسلمانان مالاوی در شرایط سخت اقتصادی بسرمی برند. فقر و عدم امکان استفاده از امکانات آموزشی اغلب آنها را از اشتغال به کارهای رده بالا باز داشته است. از  لحاظ سیاسی، از میان 193 نماینده مجلس 22 نماینده مسلمان در مجلس حضور دارد و فقط دو نفر از اعضای کابینه دولت مسلمانند و البته رئیس جمهور نیز فردی مسلمان می باشد. از نظر امکانات آموزشی مسلمانان در فقر بالایی قراردارند. از 3459 دبستان موجود در کشور فقط 40 دبستان و 12 دبیرستان متعلق به مسلمانان است.

 

 منابع:

1-Eandivenga:Islam In Zimbabwe- Mambo Press- 1983.

2- Amra Mohamed: Islam in southern Africa: A Hisorical Perspective-Islam in Africa Conference-Institute of Global Cultural Studies –binghmpton University(19-22 April 2001)

3- Phiri Sheikh Umari: Islam In Southern Africa (A General survey)- Universty of Zimbabwe-2007.

4-Trimmingham,J.S;Islam in Trpical Africa;Clarendon Press;Oxford;1964

 

5- Stamer P.Josef: Islam In Sub- Sahara Africa-Spain-1996

6-Ayittey B.N. George: Africa Unchained-the Blueprint For Africas Future-U.S.A-Palgrave-2005

7-Rodney Walter:how Europe Underdeveloped Africa-U.S.A-1981

8- Martin Phyllis M&O,Meara Patrick:Africa-Second Edition-U.S.A-1986

9- Trimingham: The Influence of Islam upon Africa- 1968

10-Mazrui Ali: The Triple Heritage- 1969

11- Kasule Omar H: Islamic Dawah in Africa- Kenya- 1982

12-Mervyn Hiskett: The Development of Islam in East Africa-Longman-1984

13-Author unknown Report on Islam in Mozambiqe,Southern Africa Islamic Youth Conference.unpublished1987.

14- Kokole OH:Religion in Afro-Arab Relations:Islam and Cultural Changes in Modern Africa in Proceedings of Islam in Africa Conference 1993.Spectrum Books Ltd.Nigeria,in association with Safari Books Ltd.UK 1993,p233-5.

15-Lewis IM.Islam in Tropical Africa,Oxford University Press-1966

16-Hiskett Mervyn,The development of Islam in West Africa,Longman,1984.p19-20

knowledgebase.icro.ir

 

 منبع: فصلنامه مطالعات آفریقا (شماره 17)

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

محمد حسن ایپکچی - وابسته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زيمبابوه