شيعيان تونس

  • کد خبر: 2413
  • منبع خبر: کتابخانه الکترونیکی شیعه

خلاصه در قرن چهارم و پنجم شيعيان زيادى كه متأثر از دولت فاطمى بودند در اين ناحيه وجود داشتند، اما ‏دولت صهناجى با حمايت علماى مالكى وقت، آنان را در نيمه نخست قرن پنجم قتل عام كردند. ‏


تونس از شمال و شرق به درياى مديترانه از غرب با الجزاير و از جنوب شرقى با ليبى همسايه است، كشورى كه از همان قرن نخست و طى فتوحات نظامى به دنياى اسلام پيوست. مردم اين كشور مسلمان و اغلب مالكى هستند.

شمارى از خوارج اباضى مذهب نيز در تونس زندگى مى كنند. در تونس طريقت هاى صوفى ميان مسلمانان رواج دارد و شمار اندكى مسيحى و يهودى نيز وجود دارد. تونس كشورى شديداً غرب زده است.

در قرن چهارم و پنجم شيعيان زيادى كه متأثر از دولت فاطمى بودند در اين ناحيه وجود داشتند، اما دولت صهناجى با حمايت علماى مالكى وقت، آنان را در نيمه نخست قرن پنجم قتل عام كردند. شرحى مفصل در اين باره را ابن عذارى به دست داده است (البيان المغرب فى اخبار الاندلس و المغرب: 1/268). اين حادثه را با عبارت «محنت مشارقه» مى شناسند و اين نامگذارى از آن روى بود كه تشيع را پديده اى شرقى مى دانستند (شرح مفصل اين رويدادها را بنگريد در مقاله اى در:

(Http://www/aqaed.com/theshia/index/html)

پس از آن تشيع از شمال افريقا رخت بربست تا آن كه در دوره اخير فعاليت جديدى را آغاز كرده و با استقبال مردمى روبرو شده است.

شيعه در اين كشور يك اقليت محسوب شده و شامل بيست هزار نفر است كه غالب آنان بومى و تعدادى نيز از مهاجران عراقى و لبنانى هستند.

اكثريت شيعيان در منطقه قفصه در جنوب غربى كشور و نيز در حومه پايتخت سكونت دارند. بسيارى از آنان تحصيل كرده هاى قيروان، سوسه، مهديه و قابس هستند كه طىّ سالهاى اخير به تشيع گرويده اند. سيد محمد تيجانى سماوى كه در اصل تونسى است از جمله كسانى است كه نوشته هاى او تحوّل مذهبى مهمى در شمال افريقا و نقاط ديگر پديد آورد. زمانى كه وى به تشيع گرويد به عراق رفت و از همان زمان تشيع در تونس فعاليت خود را آغاز كرد. وى آثار فراوانى در مباحث كلامى شيعه نوشت و به دفاع از مذهب اهل بيت پرداخت.

كتاب «ثمّ اهتديت» مشهورترين اثر اوست كه چرايى شيعه شدن او را شرح مى دهد. وى آثار ديگرى هم دارد كه به زبانهاى مختلف ترجمه شده است.

شيعيان تونس تحت نظر شيخ مبارك بغداش و با حمايت مالى شيعيان كشورهاى ديگر، حسينيه اى ساخته اند. آنان پس از انقلاب اسلامى به تشيع روى آورده و غالباً از قشر جوان هستند. دولت حساسيت خاصى روى شيعيان دارد و آنان را بسيار محدود كرده است. به همين دليل شيعيان مراسم خود را غير علنى برگزار مى كنند. علاوه بر حكومت تونس برخى گروه هاى غير شيعى نظير النهضه و التحرير كه سنى وهابى و سلفى هستند، به شدّت بر ضد شيعه فعاليت مى كنند.