شیعیان لبنانی در تانزانیا

  • کد خبر: 2862
  • منبع خبر: کتاب «شیعیان تانزانیا وضعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی

خلاصه شماری از شیعیان لبنانی در تانزانیا سکونت دارند که بیشتر در دارالسلام، آروشا، تانگا و زنگبار مشغول تجارت هستند.


شماری از شیعیان لبنانی در تانزانیا سکونت دارند که بیشتر در دارالسلام، آروشا، تانگا و زنگبار مشغول تجارت هستند. آن ها از سال های 1993 م تاکنون به تدریج وارد این کشور شدند و ریاست شیعیان لبنانی را حاج ابوالقاسم از چهره های معروف و قدیمی بر عهده دارد.

در حال حاضر قریب به پانصد نفر از آن ها در تانزانیا حضور دارند و بیشترشان در دارالسلام زندگی می کنند؛ تعدادی در شهر آروشا و چندین خانواده نیز در شهر موانزا ساکن هستند. شیعیان لبنانی مرکز و حسینیه و برنامه های تبلیغی ندارند، آنان با بومی ها اختلاط ندارند و در مباحث فرهنگی و تبلیغی وارد جرگه شیعیان بومی نمی شوند. حاج ابوالقاسم در مناسبت های تبلیغی بخصوص ایام محرم و ماه مبارک رمضان از لبنان روحانی دعوت می کند و مراسمی را در منزل خود برگزار می نماید. اخیراً ایشان در کنار کارخانه خود، زمینی را جهت ساخت حسینیه و سالن اجتماعات برای برنامه های مذهبی لبنانی ها اختصاص داده است. باید به این نکته توجه داشت که اکثر شیعیان لبنانی در غرب و مرکز آفریقا متمرکز می باشند و در مناطق شرق و جنوب، بیشتر شیعیان خوجه حضور دارند.

 

منبع: کتاب «شیعیان تانزانیا وضعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی»، نوشته سید احمد سیدمرادی، ص 316- 315.