رژيم صهيونيستي و شرق آفريقا (7)

  • کد خبر: 2879
  • منبع خبر: مطالعات آفریقا

خلاصه افسران اطلاعاتي و كارشناسان فني در زمينه كشاورزي، دامپروري و توسعه روستايي رژيم صهيونيستي از ديرباز در ميان قبايل كشورهاي بروندي و رواندا و ديگر كشورهاي منطقه درياچه هاي بزرگ، حضور فعالي داشته اند.


رواندا

توتسي هاي حاكم در رواندا، كشتار افراد قبيله خود را توسط قبيله هوتو كه اكثريت جامعه رواندا و بروندي را تشكيل مي دهند، به «هولوكوست» يهوديان تشبيه كردند و خود را به مثابه يهوديان آفريقايي مطرح نمودند.(63)

افسران اطلاعاتي و كارشناسان فني در زمينه كشاورزي، دامپروري و توسعه روستايي رژيم صهيونيستي از ديرباز در ميان قبايل كشورهاي بروندي و رواندا و ديگر كشورهاي منطقه درياچه هاي بزرگ، حضور فعالي داشته اند.(64) رژيم اسرائيل در مسلح كردن قبايل و رژيم هاي حاكم در كشورهاي اين منطقه، نقش اساسي داشته و كارشناسان اين رژيم در كليه نهادهاي نظامي ــ امنيتي و اطلاعاتي و سياسي اين كشور داراي نفوذ هستند.

معادن ارزنده اي اين سرزمين و موقعيت راهبردي آن در منطقه درياچه هاي بزرگ، براي سياست هاي راهبردي رژيم صهيونيستي در منطقه شرق آفريقا بسيار ذي قيمت است.(65)

 

كنگو دموكراتيك

رژيم صهيونيستي در دوران حاكميت ديكتاتوري موبوتو و دوره حاكمان جديد از لوران كابيلا تا فرزندش جوزف كابيلا، روابط راهبردي و همه جانبه با كنگو دموكراتيك داشته است. حكومت كينشاسا در زمان موبوتو و كابيلاها براي كسب حمايت هاي نظامي و سياسي در مقابل دشمنان داخلي و منطقه اي خود و همچنين براي دريافت مشروعيت جهاني، نياز مبرمي به آمريكا و رژيم صهيونيستي داشته است. كابيلاي پدر و فرزند، به مدت كوتاهي دست ياري به سوي ليبي دراز نمودند، ولي پس از اندك زماني دريافتند كه طرابس توان و قابليت حمايت همه جانبه از تداوم نظام سياسي خودشان را ندارد؛ از اين رو بار ديگر از رژيم صهيونيستي كمك خواسته و روابط دو جانبه با اين رژيم را توسعه دادند. در زمينه اقتصادي، انحصار استخراج، صنعت، تجارت الماس و طلاي اين كشور در اختيار شركت اسرائيلي «IDI» است.(66)

بر اساس رسانه هاي عربي ها گارد رياست جمهوري جوزف كابيلا، رئيس جمهور فعلي اين كشور، تحت اشراف افسران و مستشاران اسرائيل است و نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي اين كشور توسط موساد و افسران اطلاعاتي امنيت داخلي اسرائيل آموزشي داده مي شوند.(67)

 

مناسبات اسرائيل و كشورهاي منطقه در زمينه نظامي و امنيتي

همكاري نظامي و امنيتي ميان رژيم صهيونيستي و كشورهاي آفريقايي به ويژه منطقه شرق آفريقا، جايگاه ممتازي در نظريه امنيت اسرائيل دارد و يكي از اهداف اين نظريه، ايجاد منابع تهديدزا براي امنيت ملي جهان عرب و اسلام است. اسرائيل نقش مؤثري در آموزش و تربيت كادر نظامي و امنيتي كشورهاي منطقه به ويژه اتيوپي، اريتره و كنيا داشته است. در اريتره، حدود 650 مستشار نظامي فعاليت دارند.(68) اين رژيم در درگيري هاي مرزي ميان اريتره و اتيوپي به دو طرف اسلحه و تجهيزات نظامي مي فروخته است. اسرائيل در سال 2002 با كنگو دموكراتيك، 12 قرارداد همكاري همه جانبه منعقد كرد كه برخي از آنها مربوط به همكاري هاي امنيتي، اطلاعاتي و نظامي است. بر اساس آن، اين رژيم دستگاه اطلاعاتي كنگو معروف به «انير» را نوسازي كرد. همچنين اسرائيل در سال 1998، چند قرارداد نظامي و امنيتي با رواندا امضا كرد كه به موجب آن، ارتش و پليس اين كشور را ساماندهي كرد. رژيم صهيونيستي با كنيا قرارداد اطلاعاتي ــ امنيتي منعقد كرد و بر اساس آن، ماهوراه جاسوسي "عاموس يك" را براي كنترل امنيتي و جاسوسي بالاي مدار ماهواره عربات قرار داد. رژيم اسرائيل در زمينه استفاده از تسهيلات زميني، هوايي و دريايي كشورهاي منطقه براي اهداف نظامي و امنيتي، با اين كشورها قراردادهاي محرمانه و آشكار بسته است.(69)

اسرائيل در جنگ 6 روزه (5 ژوئن 1967) با امضاي يك قرارداد با اتيوپي توانست جزيره استراتژيك "راس سنتيان" در درياي سرخ را براي ايجاد يك پايگاه نظامي، اجاره نمايد.(70) همچنين رژيم اسرائيل در سال 1993، براي كسب تسهيلات دريايي، قراردادي راهبردي با اريتره بست كه به موجب آن، توانست تسهيلات دريايي در جزاير فاطمه، فخر و مرسي را براي سرويس دهي به كشتي هاي نيروي دريايي خود، دريافت كند. همچنين بر اساس اين قرارداد، اسرائيل يك ايستگاه راداري بر قله كوه سوركين كه بلندترين قله منطقه است، بر پا نمود تا حركت كشتي ها را در منطقه باب المندب كنترل كند. در مقابل، اين رژيم در زمينه نظامي، اقتصادي و كشاورزي به اريتره كمك هاي فني و اعتباري خواهد كرد. در سال 1996 و 1999، اسرائيل با اتيوپي قراردادهايي امضا نمود كه بر اساس آن، اسرائيل مي تواند در عمليات نظامي و اطلاعاتي خود از خاك، تسهيلات نظامي و لجستيكي اتيوپي استفاده كند.(71)

ژنرال يوسي بن حنان، رئيس دايره كمك هاي فني وزارت دفاع اسرائيل، در زمينه فروش اسلحه به كشورهاي منطقه و كل آفريقا، اعلام كرد كه ارزش فروش اسلحه به آفريقا در سال 1998، 1/7 ميليارد دلار بوده و در سال 2004 اين رقم به 4 ميليارد دلار رشد كرده است.(72)

 

حضور اسرائيل در بخش كشاورزي منطقه شرق آفريقا

از آنجايي كه 70 تا 80 درصد كل نيروي كار آفريقا در بخش كشاورزي مشغول فعاليت هستند؛ از اين رو رژيم صهيونيستي با درك واقعيت هاي موجود در منطقه و براي توسعه حضورش در اقتصاد و سياست منطقه شرق آفريقا، فعاليت خود را در اين منطقه در بخش كشاورزي، دامپروري و آبياري و صنايع مربوط به اين بخش ها، گسترش داد. رژيم صهيونيستي از تجارب گذشته خود در تأسيس مزارع دسته جمعي «كيبوتز» و مزارع تعاوني "موشاف"، در كشورهاي آفريقاي خاوري، استفاده نمود و در كنيا، اوگاندا و اتيوپي حدود 200 مستعمره كشاورزي و دامپروري ايجاد نمود.(73) همچنين تحت نظر 6 كارشناس كشاورزي و شركت اگولايدين، 3 مزرعه بزرگ در كشور تانزانيا، تأسيس نموده است.(74)

رژيم صهيونيستي علاوه بر همكاري كشاورزي با كشورهاي اين منطقه، براي تأسيس مزارع توليدات كشاورزي جهت صدور توليدات آن به فلسطين اشغالي يا به كشورهاي اتحاديه اروپا اقدام به خريد زمين هاي حاصلخيز نمود. در همين راستا، شركت انكودا در اتيوپي، حدود 50 هزار هكتار زمين زراعتي خريداري كرده كه بخش عمده اين زمين ها را براي توليد پنبه و بقيه را براي دامپروري و ايجاد شركت ها و صنايع لبني اختصاص داده است.(75)

اسرائيل توسط برخي شركت هاي متخصص در امر توسعه روستايي و ايجاد مزارع نمونه، بسياري از برنامه ها و پروژه هاي سازمان ملل در زمينه توسعه در منطقه شرق آفريقا را اجرا مي كند و در اين راستا به برخي اهداف راهبردي خود در اين منطقه نايل مي گردد. رژيم صهيونيستي با اغلب كشورهاي منطقه، قراردادها و موافقتنامه هايي منعقد كرده كه بر اساس آن، رژيم اسرائيل همكاري هاي كشاورزي، دامپروري و توسعه روستايي با كشورهاي اين منطقه را منوط به تأمين كودها، انواع حشره كش، ابزارهاي كشاورزي و فناوري هاي مبارزه با آفت هاي كشاورزي و دامپروري و تأسيس مزارع نمونه از سوي شركتهاي اسرائيلي، نموده است.(76)

آموزش كادرهاي فني آفريقايي در زمينه كشاورزي و دامپروري و مديريت توسعه روستايي و مزارع نمونه، يكي از زمينه هاي همكاري رژيم صهيونيستي با كشورهاي اين منطقه است. همچنين اين رژيم، در زمينه صنايع وابسته به كشاورزي و دامپروري در كشورهاي منطقه سرمايه گذاري گسترده اي نموده است. در اين راستا، در اريتره شركت انكودا در بخش دامپروري و توليد گوشت سرخ سرمايه گذاري كلاني نموده و در اتيوپي شركت اتاجن، كارخانه كنسروسازي گوشت ماهي ايجاد كرده و در كنيا چند سرمايه گذار اسرائيلي، كارخانه عظيم صنايع چوبي تأسيس نمودند و همچنين كارخانه كفش سازي در كنيا ايجاد كرده اند كه كفش هاي كشورهاي منطقه را تأمين مي كند.(77)

 

نتيجه گيري

افزايش نقش آمريكا و اسرائيل در منطقه شرق آفريقا پس از حادثه يازدهم سپتامبر 2001، با عقب نشيني و انجماد نقش كشورهاي اروپايي و عربي همراه بوده است. توسعه پهنه نفوذ اسرائيل در اين منطقه بر روند منازعه اعراب و اسرائيل و فرايند تحولات منطقه خاورميانه به طور مستقيم و غير مستقيم تأثير خواهد داشت و تهديدي جدي براي نظام عربي خواهد بود. تداوم اين فرايند به سود رژيم صهيونيستي، تأثيرات بسزايي بر آبراه ها و معابر دريايي منطقه خليج فارس و درياي سرخ و اقيانوس هند خواهد داشت و در نتيجه، نقل و انتقال نفت از حوزه خليج فارس به اروپا و منطقه مديترانه را به خطر مي اندازد و توازن منطقه اي را به سود اين رژيم مختل خواهد كرد.

 

پي نوشت ها:

63. التقرير الاستراتيجي الافريقي (2002 ــ 2001)، ص 363.

64. حمدي عبدالرحمن، «صراع البحيرات العظمي»، سايت الجزيره نت 2001.

65. حمدي عبدالرحمن، «التوازن الاقليمي في البحيرات العظمي» مجله السياسيه الدوليه شماره 135 ژانويه 1999 ص 35.

66. بر اساس منابع خبري و اطلاعاتي كشورهاي منطقه اين شركت وابسته به حزب راستگراي افراطي «شاس» مي باشد، حمدي عبدالرحمن، الكو نغو بعد كابيلا سايت اسلام اون لاين، نت، مورخ ژانويه 2001.

67. روزنامه الاهرام شماره هاي مختلف و نيز كتاب التقرير الاستراتيجي الافريقي 2002 ص 363.

68. الدور الاسرائيلي في البحيرات العظمي و شرق افريقيا، التقرير الاستراتيجي العربي (2005 ــ 2004) مركز الدرسات السياسيه و الاستراتيجيه بالاهرام.

69. التقرير الاستراتيجي الافريقي (2002 ــ 2001) صص 359 ــ 358.

70. الدور الاسرائيلي في الجيرات العظمي و شرق افريقيا.

71. حمدي عبدالرحمن حسن،«التوازن الاقليمي في شرق افريقيا».مجله البيان.

72. الدور الاسرائيلي في الجيرات العظمي و شرق افريقيا.

73. ناديه سعدالدين، پيشين، ص 157.

74. همان، ص 158.

75. همان.

76. ناديه سعدالدين، پيشين، ص 159.

77. همان.

 

منابع

الف: كتاب

1. جعفري ولداني، اصغر؛ ژيوپليتيك جديد درياي سرخ و خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران 1381.

2. المبارك ...، احمد؛...(و نويسندگان ديگر) العرب و الدايره الافريقيه، مركز دراسات الوحده العربيه، لبنان، بيروت، اوت 2005.

3. عواطف عبدالرحمن، اسرائيل و آفريقيا، مركز الابحاث الفلسطينيه، بيروت، 1974.

4. عبدالسلطان، عبدالله؛ «البحر الاحمر و الصراع العربي الاسرائيلي» مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت.

5. عبدالعزيز ربيع، محمد؛ اسرائيل و القاره الافريقيه، الابعاد و المخاطر، سلسله دراسات صامد الاقتصادي.

6. فايق، محمد؛ عبدالناصر و الثوره الافريقيه.

ب: مقالات

1. حمدي عبدالرحمن، «نفوذ اسرائيل در آفريقا و بازتاب آن بر امنيت ملي اعراب»، ترجمه سيد نعمت اله قادري، فصلنامه مطالعات آفريقا، بهار و تابستان 1382 ،صص 46ــ13.

2. حمدي عبدالرحمن حسن، «التوازن الاقليمي في البحيرات العظمي و الامن المايي المصري»، مجله السياسيه الدوليه شماره 135، ژانويه 1999 صص 37 ــ22.

3. حمدي عبدالرحمن حسن، «الكو نغو بعد كابيلا ... خريطه جديده للبحيرات العظمي؟» سايت اسلام اون لاين. نت مورخ 26 ژانويه 2001.

4. حمدي عبدالرحمن حسن، «صراع البحيرات العظمي ... صناعه محليه و خبره اجنبيه»، سايت الجزيره. نت، ملفات خاصه 2001.

5. ابراهيم احمد بلوله، اسرائيل: استعمار جديد در آفريقا، ترجمه سيد نعمت اله قادري، فصلنامه مطالعات آفريقا، بهار و تابستان 1384 صص 121ــ77.

6. عادل عبدالرحيم، «مصر والاردن تستعدان للمواجهه، هل تسدد القاهره و عمان فاتوره استجلاب مليوني يهودي»، سايت Moheet,com.http//ns

7. احمد مفرحي، «بحران منطقه درياچه هاي بزرگ»، فصلنامه آفريقا، سال چهارم، شماره ششم بهار 1377 صص 114 ــ 97.

8. ناديه سعدالدين، التغلغل «الاقتصادي الاسرائيلي في شرق آفريقيا و انعكاساته علي الامن القومي العربي»، مجله المستقبل العربي، السنه 26، العدد 292 (2003)صص 56ــ33.

9. اصغر جعفري ولداني؛ بي ثباتي در حوزه درياي سرخ، مجله اطلاعات سياسي ــ اقتصادي شماره 134 ــ 132 (مهر و آبان 1377).

10. «عمليتا موباسا و المصالح الاسرائيليه في آفريقيا»، مركز المعلومات للدراسات و البحرث، روزنامه الخليج، چاپ امارات متحده عربي مورخ 2002/12/13.

11. محمد ابوفضل، «الفلاشا مره ثالثه من اثيو بياك اسرائيل»، روزنامه الاتحاد چاپ امارات متحده عربي مورخ 2004/1/27.

12. صالح النعامي، «الفلاشا بعد 17 سنه في اسرائيل: لم نجد السمن و العسل»، سايت اسلام اون لاين. نت مورخ 2001/5/28.

13. «رحله يهود الفلاشا عبر التاريخ»، روزنامه الاحداث چاپ رباط ــ مغرب مورخ يكشنبه 19 سپتامبر 2004.

14. مها عبدالهادي «الفلاشموره يستعدون للهجره الي اسرائيل»، سايت اسلام اون لاين. نت مورخ 12 آوريل 2000.

15. هشام الهلالي، «صفقه سريه جديده لتهجير يهود الفلاشا»، سايت اسلام اون لاين، نت مورخ 2000/7/13.

16. احسان مرتضي، «الامن العربي و اشكاليات التغلغل الاسرائيلي في آفريقيا»، مجله الدفاع الوطني، لبنان، بيروت شماره 38 مورخ 2001/10/1.

17. وايل عبدالغني، «في ظل الهجمه يرتب علي المنطقه، ماذا الاستعماريه للقرن الافريقي»: مجله البيان شماره 196 ماه ژانويه و فوريه 2004 سايت magazine.com.www.albayan

18. ابراهيم نصر الدين، المشروع الصهيوني في افريقيا.

19. عصام سليمان. «الاطماع الصهيونيه في مياه حوض النيل»، مركز الابحاث الافريقيه.

20. نيل احمد حلمي: «أمن البحر الاحمر و القرن الافريقي»، روزنامه السيات، چاپ كويت اكتبر 1978.

21. حلمي عبدالكريم الزعبي؛ «القاره الافريقيه و اولويت ها في السياسه الخارجيه الصهيونيه»، مجله المستقبل العربي السنه 7 العدد 72 صص 59 ــ 37.

22. امل الشاذلي: «الاطماع الاسرييليه في القرن الافريقي»، مجله السياسه الدوليه، مصر، القاهره، شماره اكتب 1978.

23. جمال عدوي، تغلغل النفوذ الاسرائيلي في اريتريا ... و علاقته بالاطماع الصهيونيه في مياه النيل و البحر الاحمر (3 شماره) نشريه الرأي العام چاپ خارطوم دسامبر 2002.

24. بابكر علي عبدالكريم، «الاعباد الجيوسياسيه و الاقتصاديه لأمن من البحر الاحمر»، المجله ــ السودانيه للدراسات الدبلوماسيه العدل الاول عام 2000 المجله الاول صص 47 ــ 39.

25. حسن مكي، «مصر و اسرائيل و القرن الافريقي»، الحلقه الاولي مورخ 2004/7/4 روزنامه الرأي العام چاپ خارطوم.

26. آماني «الطويل، الازمه المحتمله في شرق السودان»، سايت مركز الدراسات السياسيه و الاستراتيجيه بالاهرام مورخ 29 نوامبر 2002.

27. بدر حسن، «شافعي في البحيرات العظمي ... فرنسا ترتدي ثوباً امريكيا» سايت اسلام اون لاين. نت مورخ 2001/8/21.

28. محمد النحال، تطور الاستراتيجيه الاسرائيليه في القرن الافريقي و البحر الاحمر، شركه مطابع السودان للعمله المحدوده ــ ط3، الخرطوم، 2003.

29. حسن الحاج علي احمد، «الصراع في منطقه البحيرات و اثره علي الامن المايي العربي»، المجله السودانيه للدراسات الدبولماسيه العدد الاول عام 2000، المجله الاول صص 23 ــ 13.

30. ميتشيل جي، تطور السياسيه الافريقيه لاسرائيل.

31. مأمون الباقر، «صراع المصالح الاميركيه الاوروبيه في القاره السمراء»، روزنامه البيان چاپ امارات متحده عربي.

32. حمدي عبدالرحمن حسن؛ «التوازن الاقليمي في شرق افريقيا»، مجله البيان.

33. الدور الاسرائيلي في البحيرات العظمي و شرق افريقيا، التقرير الاستراتيجي العربي (2005 ــ 2004) مركز الدراسات السياسيه و الاستراتيجيه بالاهرام.

 

نويسنده: صبري انوشه، محقق مسائل آفريقا و خاورميانه.

منبع: مطالعات آفریقا، شماره ۱۳، بهار و تابستان 1385، ص 166 – 119.