نگاهی به تاریخ جمهوری کامرون

  • کد خبر: 2880
  • منبع خبر: کتاب «شیعه در آفریقا»

خلاصه از تاریخ کامرون پیش از ورود اروپاییان اطلاعات چندانی باقی نمانده است کاوش های باستان شناسی شواهدی از سکونت 50 هزار ساله بشر در این کشور به دست آورده است.


جمهوری کامرون

جمهوری کامرون در غرب آفریقا قرار دارد و از شمال و شمال غربی به نیجریه، از شمال شرقی به چاد، از شرق به آفریقای مرکزی، از جنوب به کنگو برازاویل، گابن و گینه استوایی و از غرب به خلیج گینه در اقیانوس اطلس محدود می شود. جمعیت این کشور طبق تخمین سازمان ملل متحد، در سال 2017م حدود 24 میلیون و پنجاه و سه هزار نفر است و زبان‌های رسمی آن فرانسوی و انگلیسی است. یائونده پایتخت کامرون است و شهرهای مهم آن عبارتند از: دوآلا، گاروئا، ماروئا و بافوسام.

 

نگاهی به تاریخ کامرون

از تاریخ کامرون پیش از ورود اروپاییان اطلاعات چندانی باقی نمانده است کاوش های باستان شناسی شواهدی از سکونت 50 هزار ساله بشر در این کشور به دست آورده است. مهمترین تمدن شناخته شده کامرون تمدن سائو (Sao) نام دارد که حدود پانصد میلادی در حاشیه دریاچه چاد ظهور کرد و تبدیل به دولتی قدرتمند شد که تا قرن چهاردهم میلادی تداوم داشت.

پرتغالی ها نخستین اروپاییانی بودند که در اواخر قرن پانزدهم میلادی به سواحل کامرون آمدند و به تجارت با مردم بومی پرداختند. هلندی ها و انگلیسی ها نیز در قرون بعدی با هدف تجارت به سواحل کامرون آمدند ولی این آلمان ها بودند که تلاش گسترده ای برای استعمار کامرون را آغاز کردند و سرانجام این کشور در سال ۱۸۸۴م به اشغال آلمان درآمد و پس از جنگ جهانی اول میان فرانسه و بریتانیا تقسیم گردید.

بخش تحت کنترل فرانسه در اول ژانویه ۱۹۶۰ از این کشور مستقل شد و جمهوری کامرون نام گرفت و بخش جنوبی نیز که در کنترل بریتانیا بود در سال ۱۹۶۱ به جمهوری کامرون پیوست. قدرت در این کشور از سال ۱۹۸۲ در دست پل بیا، رئیس‌جمهور تمامیت‌خواه کشور است که با حزب جنبش دموکراتیک خلق خود حکومت می‌کند.

 

منبع: کتاب «شیعه در آفریقا»، سید احمد سیدمرادی، بوستان کتاب، قم، 1399، ص 894.