جمهوری گینه بیسائو

  • کد خبر: 2886
  • منبع خبر: کتاب «شیعه در آفریقا»

خلاصه گینه بیسائو از جمله کشورهای غرب آفریقاست که از شمال با سنگال، از جنوب و شرق با گینه کوناکری و از غرب به اقیانوس اطلس محدود است.


این کشور از جمله کشورهای غرب آفریقاست که از شمال با سنگال، از جنوب و شرق با گینه کوناکری و از غرب به اقیانوس اطلس محدود است. گینه بیسائو در زمانی به عنوان پادشاهی گابو بخشی از امپراتوری مالی بوده که بخش‌هایی از آن تا زمان استعمار پرتغالی‌ها در قرن هجدهم حاکمیت داشته است. پرتغالی‌ها در قرن 17 آغاز به تجارت برده در این کشور نمودند و با وجود این که از نخستین مستعمرات پرتغال بود، بخش‌های داخلی آن تا قرن 19 مورد اکتشاف قرار نگرفت. این کشور در زمان استعمار، گینه پرتغال نام داشت و پس از استقلال در 24 سپتامبر 1973 نام پایتخت خود بیسائو را به نام رسمی اضافه کرد تا از جمهوری گینه متمایز شود. بنیه اقتصادی کشور ضعیف است و قطع برق یکی از مشکلات اساسی این کشور به شمار می آید. شهرها و روستاها و از جمله پایتخت، شب ها در تاریکی مطلق به سر می برند. جمعیت گینه یک میلیون و ششصد هزار نفر و زبان رسمی آن پرتغالی است. 45 درصد مردم مسلمان، پنج درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند. کلیساهای جدید اونجلیک و پروتستان به صورت زیبایی در کشور مشهود است که یادگار استعمار پرتغالی هاست.

 

منبع: کتاب «شیعه در آفریقا»، سید احمد سیدمرادی، بوستان کتاب، قم، 1399، ص 550.