مؤسسات و مراکز شیعیان گینه بیسائو

  • کد خبر: 2888
  • منبع خبر: کتاب «شیعه در آفریقا»

خلاصه نمایندگی موسسه بین المللی المزدهر در طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه در بیسائو پایتخت کشور قرار دارد و وابسته به آقای شریف محمد علی حیدره از بزرگان شیعه در سنگال می باشد.


نمایندگی مؤسسه بین المللی المزدهر: این نمایندگی در طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه در بیسائو پایتخت کشور قرار دارد و وابسته به آقای شریف محمد علی حیدره از بزرگان شیعه در سنگال می باشد. برنامه های مناسبتی، اداره مدارس تحت پوشش و برگزاری دوره های کوتاه مدت از جمله فعالیت های این نمایندگی است و یکی از مبلغان سنگالی مدیریت آن را بر عهده دارد. قرار بود پروژه جدید المزدهر در زمینی به مساحت 2500 متر در نزدیکی فرودگاه بیسائو به منظور فعالیت یک مجموعه دینی و آموزشی شامل مسجد، درمانگاه، مدرسه و بخش اداری احداث گردد و در سال 1392ش کلنگ آن نیز به توصیه شیخ الاحقاقی یک از روحانیون کویتی و شیعیان خیر به زمین زده شد، ولی پروژه ساختمانی پس از مدتی با فشار وهابیان متوقف گردید.

اینجانب نویسنده این سطور در این باره از آقای شریف حیدره در سنگال سوال کردم و ایشان اظهار کردند: دولت گینه بیسائو با مشکلات عدیده از جمله اختلافات داخل کابینه و تنگناهای اقتصادی مواجه شده است و رئیس جمهور طی جلسه ای درخواست کمک از جمهوری اسلامی ایران کرده است. زمانی می گذرد و خبری از ایران نمی شود تا این که عربستان سعودی به آنها قول کمک های مالی فراوان می دهد و در مقابل از آنان می خواهد دولت گینه جلو گسترش و نشر مذهب شیعه در این کشور را بگیرد. دولت گینه گرچه موافق خواسته سعودی ها نبوده، ولی در مقابل کمک های مالی سعودی ها، بایستی سیگنال های سبزی را ارسال می کرده است، ازین روی دستور توقف پروژه جدید المزدهر در بزرگراه منتهی به فرودگاه بیسائو و مجمع المزدهر در شهر بافتا را صادر نموده است. در پی آن شهردار بیسائو خواستار تعویض زمین پروژه با زمین دیگری شده است و حتی پیشنهاد نموده که حاضر است قطعه زمین دیگری به صورت هدیه به شخص آقای شریف حیدره جهت منزل مسکونی قرار دهد. با اصرار آقای شریف حیدره و واقف کویتی مبنی بر ادامه پروژه، به وی گفته شده است حق ندارد مناره بر مسجد بنا کند و یا صدای اذان شیعی بلند شود. آقای شریف حیدره افزود: واقف کویتی نیز موافق تعویض زمین نیست و قرار است مجدداً با وی مشورت کند تا راه حل مرضی الطرفینی پیدا شود. این سخنان حاکی از ایجاد تنگناهایی برای مؤسسات شیعی در بیسائو است که ریشه در کمک مالی سعودی ها دارد.

 

منبع: کتاب «شیعه در آفریقا»، سید احمد سیدمرادی، بوستان کتاب، قم، 1399، ص 554 - 553.