• تشیع در آفریقای جنوبی

  پیشینه تشیع در آفریقای جنوبی به هفت قرن پیش بازمی‌گردد که شیخ محمدحسین غیب‌ شاه (یا غریب‌ شاه) پس از طی نه هزار کیلومتر مسیر آبی از هندوستان به شهر ژوهانسبورگ مهاجرت کرد و در این شهر شروع به تبلیغ اسلام و آموزه‌های شیعی کرد.

  ادامه...
 • یهودیان آفریقای جنوبی

  از همان ابتدا، یهودیان در توسعه آفریقای جنوبی نقش داشتند. دانشمندان و طراحان یهودی پرتغالی‌الاصل در اکتشاف واسکو دوگامای کیپ متعلق به گود هوپ در سال 1497 نقش داشتند.

  ادامه...
 • آشنایی با کشور مسلمان نشین آفریقای جنوبی

  مسلمانان اولیه، شافعی مذهب بودند و امروزه اقلیتی با مذهب حنفی هم در میان مسلمانان هستند. از همان اواسط قرن هفدهم که هلندیها به سواحل آفریقای جنوبی آمدند، مسلمانان بومی، درگیری را با آنان آغاز کردند اما با وجود مقاومت آنان، هلندی ها کیپ تاون را به تصرف خود درآوردند.

  ادامه...
 • ادیان و مذاهب در کشور آفریقای جنوبی

  در آفریقای جنوبی تقریباً تمام ادیان شناخته شده، پیروانی دارند. نزدیک به هفتاد درصد از مردم آفریقای جنوبی مسیحی هستند. بقیه، که شامل سیاهان، دورگه ها و آسیایی ها می باشند پیروان ادیان دیگرند.

  ادامه...
 • ادیان در کشور آفریقای جنوبی

  در آفریقای جنوبی تقریباً تمام ادیان شناخته شده، پیروانی دارند. نزدیک به هفتاد درصد از مردم آفریقای جنوبی مسیحی هستند. بقیه، که شامل سیاهان، دورگه ها و آسیایی ها می باشند پیروان ادیان دیگرند.

  ادامه...