• تشيع در توگو

  آمار دقیقی از شیعیان توگو وجود ندارد، ولی در عین حال تشيع در توگو مذهب شناخته شده‌اي است.

  ادامه...
 • اسلام در توگو

  از آغاز قرن هجدهم میلادی با توسعة تجارت و پراکنده شدن تجار مسلمان در غرب آفریقا از یکسو و مهاجرت اقوام مسلمان از سوی دیگر، اسلام به توگو وارد شد.

  ادامه...
 • تشیع در توگو

  نخستین شیعیانی که وارد سرزمین توگو شدند مهاجرانی از لبنان بودند. این مهاجران حدود سال ۱۹۱۰م. وارد این کشور شدند اما بیشتر به کار تجارت مشغول بودند.

  ادامه...
 • مسلمانان توگو (بخش دوم)

  از آغاز سده دوازدهم/ هجدهم با توسعة تجارت و پراکنده شدن تجار مسلمان از یکسو و مهاجرت اقوام مسلمان از سوی دیگر، اسلام در توگو گسترش پیدا کرد ابتدا به بخش شمالی توگو راه یافت و تنها از نیمة دوم سدة نوزدهم در بخش جنوبی کشور نفوذ کرد.

  ادامه...
 • مسلمانان توگو (بخش نخست)

  بنا بر آمار ۱۳۰۲ ش/ ۱۹۲۳، مسلمانان فقط حدود ۳% کل جمعیت را تشکیل می‌دادند. با گرویدن مردم به اسلام و مهاجرت اقوام مسلمان از غنا و نیجریه به توگو، شمار مسلمانان افزایش یافت می شود که تقریباً تمامی آن‌ها مالکی مذهب اند.

  ادامه...
 • تاريخچه ورود اسلام به توگو

  اهالى ساكن در شمال كشور توگو كه با پادشاهي هاى به اسلام گرويده داگوومباومام پرولى (در غنا) همجوار بودند و ناگزير تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند و از طريقه تاجران هوسا و تا حدى اقوام پلى كر شبانان قبايل يكجانشين بودند.

  ادامه...