• رهبر فکری حرکت اسلامی سودان (بخش نخست)

  آشنایی من با شیخ حسن عبدالله الترابی، شاید به بیش از نیم قرن می‌رسد که در این مدت زمان طولانی همواره تبادل فکری ـ فرهنگی فیمابین برقرار بوده و دیدارهای مفصلی هم در انگلستان، ایران و پاکستان با وی داشته‌ام.

  ادامه...
 • سودان وسیع ترین کشور اسلامی

  کشور سودان با متجاوز از 2500000 کیلومتر مربع مساحت پر وسعت ترین کشور افریقایی و نیز بزرگترین سرزمین در بین کشورهای اسلامی می باشد، همچنین به عنوان نهمین کشور از لحاظ مساحت در جهان، به اندازه یک چهارم قاره اروپا وسعت دارد.

  ادامه...
 • افزایش تشیع در سودان

  تشیع همزمان با ورود اسلام به این کشور وارد شد، هنوز هم خانواده های زیادی از نسل فاطمیان مصر و دولت ادریسی مغربی در قرن های سوم و چهارم هجری زندگی می کنند.

  ادامه...
 • اخوان المسلمین در سودان

  طریقت های تصوف نقش موثری در حیات مذهبی و معنوی مردم سودان داشته و صبغه عمومی روح مذهبی انسان سودانی رنگ عرفانی و صوفی دارد. روند تکوین و تشکل اخوان المسلمین سودان تحت تأثیر عوامل زیر بوده است.

  ادامه...
 • طريقه هاي صوفيانه در سودان

  حركات تصوف در جهان اسلام از قرن سوم هجري انتشار يافت و بعنوان عكس العمل در مقابل فرهنگ رفاه طلب آن زمان، خواهان شدت زهد و تعبد گرديد و اين حركت ها اندك اندك بصورت طريقه هايي معروفي درآمدند و سودان نيز از اين حركات تأثير پذيرفت و تصوف از طريق تجار يا سفرهاي مختلف به اين كشور منتقل شد.

  ادامه...