• افزایش تشیع در سودان

  تشیع همزمان با ورود اسلام به این کشور وارد شد، هنوز هم خانواده های زیادی از نسل فاطمیان مصر و دولت ادریسی مغربی در قرن های سوم و چهارم هجری زندگی می کنند.

  ادامه...
 • اخوان المسلمین در سودان

  طریقت های تصوف نقش موثری در حیات مذهبی و معنوی مردم سودان داشته و صبغه عمومی روح مذهبی انسان سودانی رنگ عرفانی و صوفی دارد. روند تکوین و تشکل اخوان المسلمین سودان تحت تأثیر عوامل زیر بوده است.

  ادامه...
 • طريقه هاي صوفيانه در سودان

  حركات تصوف در جهان اسلام از قرن سوم هجري انتشار يافت و بعنوان عكس العمل در مقابل فرهنگ رفاه طلب آن زمان، خواهان شدت زهد و تعبد گرديد و اين حركت ها اندك اندك بصورت طريقه هايي معروفي درآمدند و سودان نيز از اين حركات تأثير پذيرفت و تصوف از طريق تجار يا سفرهاي مختلف به اين كشور منتقل شد.

  ادامه...
 • بازتاب اسلام گرایی در سودان

  سودان در دهه 1970، با وجود فشارهای «جعفر نمیری»، شاهد خیزش گروه های سیاسی و رشد چشم گیر بنیادگرایی اسلامی بود. احزابی که در این دهه در صحنه سیاسی این کشور نمایان شدند، دارای گرایش های متفاوت سوسیالیستی، ناسیونالیستی، اسلامی و قومی و قبیله ای بودند. با این همه گروه های اسلامی تمام جناح های دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده و حرف اول را در عرصه سیاست و اجتماع می زدند.

  ادامه...
 • نقش آفرینی سودان در جهان اسلام

  نقش آفرینی سودان در جهان اسلام عمدتاً به منطقه ای بر می گردد که سودان در آن قرار دارد. این منطقه در واقع شامل شمال شرق آفریقا می شود که قسمت جنوبی آن به "شاخ آفریقا" معروف است.

  ادامه...
 • جنبش‌های اسلامی سودان (بخش دوم)

  در حالی که بعد از تسلط مجدد انگلیس و مصر بر سودان و شکست دولت مهدیه در سال 1899، از میزان فعالیت حرکت‌های اسلام‌گرایانه تا حدودی در سودان کاسته شد، اما از اواسط قرن بیستم بار دیگر شاهد رشد و نمو حرکت‌های اسلام‌گرایانه و جنبش‌های اسلامی در سودان بودیم.

  ادامه...