• آشنایی با سیشل

    جمهوری سیشل مجمع‌الجزایری در اقیانوس هند است که تا سال‌ها مستعمره انگلیس بود و پس از ‏استقلال هم چندین کودتای نظامی در آن روی داد.‏

    ادامه...