• جمهوری عربی صحرا

    جمهوری عربی صحرا با 284000 کیلومتر مربع وسعت در غرب افریقا و در ناحیه صحرایی و ساحل شرقی ‏اقیانوس اطلس، بین کشورهای الجزایر، مراکش و موریتانی قرار دارد.‏

    ادامه...
  • تصوف در آفریقای جنوب صحرا

    بیشتر طریقه‌های صوفیه در آفریقای جنوب صحرا از طریقه‌های اصلی که ابتدا در خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفتند، مشتق شده‌اند. اما برخی از آنها نیز بومی این قاره‌اند و ویژگیهای خود را دارند.

    ادامه...