• رشد استبصار در بین جوانان کوموری

    در ده سال پیش در جزیره هنژوان جمعیتی کم تر از صد نفر مستبصر وجود داشت،‌ ولی اکنون این جمعیت به بیش از هزاران نفر رسیده است. جمیعت جزایر کومور بیش از هشتصد هزار نفر برآورده می شود و در جزیره هنژوان نیز بیش از دویست هزار نفر سکونت دارند. شیخ محمود و گروهی از دیگر از شیعیان در هنژوان به طور رسمی فعالیت می کنند.

    ادامه...