• گابون؛ كشوري با ثبات نسبي و مرفه

  گابون كشوري است در غرب آفريقا كه نسبت به ساير كشورهاي اين منطقه با ثبات‌تر است و به دليل ذخاير نفتي غني از جمله كشورهايي است كه بيشترين درآمد سرانه را دارد و به اين دليل به خود افتخار مي‌كند.

  ادامه...
 • آشنایی با کشور اسلامی گابن

  جمهوری گابن، در آفریقای مرکزی واقع شده است. این کشور از سمت شمال به گینه و کامرون، و از سمت شرق و جنوب با کشور کنگو همسایه است. از سمت غرب در ساحل اقیانوس اطلس قرار دارد.

  ادامه...
 • اسلام در گابن

  به دليل همسايگي گابن با نيجريه و کامرون و مهاجرت مسلمانان آفريقايي و همچنين حضور شخصيت هايي چون شيخ احمد بامبواي سنگالي، مردم گابن با اسلام آشنا شدند و دين اسلام در اين کشور ترويج يافت.

  ادامه...