• آنگولا در یک نگاه

    جمهوری آنگولا، با وسعتی معادل ۱، ۲۴۶، ۷۰۰ کیلومتر مربع در واقع بزرگترین دولت پرتغالی زبان آفریقاست که از ۱۸ استان تشکیل شده است.

    ادامه...
  • اسلام در آنگولا

    در این مقاله ضمن بررسی وضعیت شیعیان این قاره به بررسی اسلام در کشورهای دهگانه جنوب آفریقا با تمرکز بر آنگولا پرداخته شده و در ادامه تأثیر فرهنگ حجاب در جذب جوانان این کشور به اسلام مطرح می‌شود.

    ادامه...