• اسلام در لسوتو

    پیشگامان اولیه اسلام در لسوتو، تجار هندی بودند که در اواسط قرن 19 از آفریقای جنوبی وارد این کشور شده و در منطقه ای به نام Butha Buthe مستقر شدند.

    ادامه...
  • آشنایی با کشور لسوتو (بخش دوم)

    لسوتو کشوری کوچک و کوهستانی است. از نظر اقتصادی، قابلیت‌های این کشور بسیار محدود است. تولیدات کشاورزی این کشور به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی و کوهستانی، ‌بسیار محدود بوده و همواره نیازمند واردات مواد غذایی است.

    ادامه...