• شیعیان لیبریا

  اولین حضور شیعیان در لیبریا، به سال های بعد از 1900 میلادی باز می گردد که شیعیان لبنانی با هدف تجارت به این کشور مهاجرت کردند.

  ادامه...
 • اسلام و تشیع در لیبریا

  پیشینه اسلام در لیبریا به نهضت های جهادی و تبلیغی امپراطوری سنگالی ها باز می گردد؛ اولین حضور شیعیان در لیبریا نیز به سال های بعد از 1900 میلادی باز می گردد که شیعیان لبنانی با هدف تجارت به این کشور مهاجرت کردند.

  ادامه...
 • تشیع در لیبریا

  نخستین شیعیان ساکن در این کشور مهاجرانی از لبنان بودند که از اوایل قرن بیستم وارد این کشور شدند. اما فعالیت تبلیغی شیعیان در این کشور از حدود سال ۱۹۸۰ م شروع شده است.

  ادامه...