• اسلام و تشیع در مراکش

  در نیمه دوم قرن اول هجری همزمان با فتح شمال آفریقا، اسلام وارد مراکش شد. از آن زمان تا کنون دولت‌های اسلامی بر این سرزمین حکم رانده‌اند. پیشینه تشیع در این سرزمین به اواخر قرن دوم هجری باز می‌گردد.

  ادامه...
 • آشنائی با کشور مراكش (مغرب)

  مطابق اصل ششم قانون اساسی مراکش، دین رسمی کشور اسلام است. قانون اساسی در نوع مذهب سکوت اختیار کرده لیکن از دیرباز (قرن ۱۱ میلادی) مذهب مالکی در این کشور مستقر گشته و اکثریت قریب به اتفاق مردم پیرو مکتب فقهی امام مالک هستند.

  ادامه...
 • جریانات اسلامی مراکش

  شالوده روحیه مذهبی مردم مراکش در طول تاریخ تحت تأثیر افکار و اندیشه های طریقت های صوفیه و فقهای مالکی بوده است و دین و نظام پادشاهی در این سرزمین از همه جدایی نشدنی بوده است. اکنون اغلب جریانات و سازمان دهی اسلام گرای مراکش با نظام پادشاهی بیعت نمودند.

  ادامه...
 • بررسی چگونگی تشکیل نخستین دولت های اسلامی در مغرب (1)

  پس از پایان یافتن دوران حکومت والیان بر سرزمین های مغرب اسلامی که به عصر والیان شهرت دارد، این مناطق وارد عرصه جدیدی از حکومت داری گردید و برای اولین بار حکومت های مستقل و نیمه مستقل در این سرزمین شکل گرفتند که در نوع خود تجربه ای تازه در زمینه حکومت داری در دوران خلافت عباسیان به شمار می آمد.

  ادامه...
 • تصوف در مغرب (بخش دوم)

  سدۀ 5ق/11م را باید سرآغاز شکل‌گیری زوایا و تحول مکاتب عرفانی در تصوف مغرب به شمار آورد. نخستین حلقۀ رسمی این دوره را عالمی به نام ابوعبدالله محمد بن بکر در حدود سال 409ق بنا نهاد.

  ادامه...
 • تصوف در مغرب (بخش نخست)

  صوفیۀ مغرب اغلب با عنوانهایی چون عابد، صالح، مجاب‌الدعوه و صوفی خطاب می‌شدند و براساس ساختار اجتماعی این ناحیه، در میان قبایل صحرانشین، و یا در شهرهایی چون سجلماسه، بجایه، سلا، سبته و ... که جزو مراکز مهم تصوف به شمار می‌رفتند، ساکن بودند.

  ادامه...