• اسلام در نامیبیا

    نخستین گروه مسلمانان در دهه 1950 وارد سرزمین نامیبیا شدند. مکان حرکت آنها به سمت این کشور از کیپ غربی و احتمالاً از Kimberely در کیپ شمالی واقع در آفریقای جنوبی بود.

    ادامه...