• آفریقای جنوب صحرا

  آفریقا قاره ایست که 6 درصد سطح زمین را پوشانده است. در شمال این قاره، دریای مدیترانه، کانال سوئز و در شمال شرقی، دریای سرخ، در جنوب شرقی اقیانوس هند و در غرب آن اقیانوس اطلس قرار دارد. آفریقا دارای 48 کشور و با احتساب تمامی مجمع الجزایر، دارای 53 کشور است.

  ادامه...
 • جایگاه و تأثیر آیین مسیحیت در آفریقا (3)

  ظهور پدیده دینی و تبلیغ و ترویج گسترده مسیحیت در آفریقا، پس از سلطه استعمار آغاز شده و با حمایت مادی و معنوی آنها صورت گرفت. این امر، موجب گردید که گروندگان آفریقایی، هویت جدیدی یافته و نگرش جدیدی نسبت به امت مسیحی جهانی احساس کنند که تا پیش از آن سابقه نداشت.

  ادامه...
 • جایگاه و تأثیر آیین مسیحیت در آفریقا (2)

  نهادهای تبشیری در راه پیشبرد اهداف خود که یکی از آنها ترویج مسیحیت است، از هیچ اقدام کوچک و بزرگی کوتاهی نکرده و از تمام عوامل برای گسترش مسیحیت استفاده می‌کنند. در این راه، آموزش و به ویژه آموزش عالی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.

  ادامه...
 • جایگاه و تأثیر آیین مسیحیت در آفریقا (1)

  جایگاه و تأثیر آیین مسیحیت در آفریقابه باور ویلیام مایلز، اگرچه کمتر از نیمی از مردم آفریقا مسیحی می‌باشند، اما توانایی و قدرت آنها بسیار بیشتر از جمعیت نسبتی آنها بوده و نفوذ آنها در آفریقا بسیار است.

  ادامه...
 • خوجه‌های اثناعشری (قسمت دوم)

  هر چند خوجه‌های اثناعشری اصالتاً مردمانی از ایالت گجرات و منطقه کچ هندوستان به شمار می‌روند، اما این اقلیت در شبه قاره هند، قاره آسیا، شرق و جنوب افریقا، امریکا شمالی و اروپا حضور دارند و در هر کشوری جماعات و تشکیلات مستقلی‌ دارند.

  ادامه...
 • رفتار سیاسی ادریسیان با دولت‌های خوارج

  این پژوهش، سعی دارد تا عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان را با دولت‌های خوارج بنی‌مدرار و بنی‌رستم، با روش تاریخی متکی بر توصیف و تحلیل، بررسی نماید و در کنار آن، به پیامد رفتار سیاسی این دولت بپردازد.

  ادامه...
 • دو الگوی تربیتی امام حسین علیه السلام

  این مقاله بر آن است تا این دو صفت بارز را در شخصیت امام حسین (ع) که می تواند برای کارگزاران حکومت الگو باشد، به اجمال بیان کند. دو صفت بارز که در شخصیت والای امام حسین (ع) جلب توجه می کند یکی مسأله علاقه و محبت شدید حضرت به خداوند و دیگری علاقه و محبت به مردم.

  ادامه...