• نگاهی به سرزمین مسلمان نشین اریتره

  اولین کشور استعماری که به اریتره آمد پرتقال بود که در سال 1520م بندر مساوه را به تصرف خود درآورد که تا سال 1557م آن را تصرف داشت پس از آن دولت عثمانی 3 قرن بر آن حکومت نمود که در این مدت آئین اسلام در میان اقوام اریتره گسترش یافت.

  ادامه...
 • وهابیت در اریتره

  نقشه عربستان احتمالاً این است که با تضعیف و ایجاد آشوب در اتیوپی و اریتره آنها را پایگاهی برای جامه عمل پوشاندن به ایدئولوژی موسوم به «پان عربیسم» قرار دهد سودایی که سال ها به فراموشی سپرده شده بود.

  ادامه...
 • جنبش اسلامی در اریتره

  جنبش اسلامی اریتره که در سال 1961 به رهبری «شیخ حامد ادریس اواته» حملات مسلحانه خود را آغاز کرد، در پی آن بود که استقلال اریتره را در قالب یک نظام اسلامی و مردمی به دست آورد. برای رسیدن به این هدف، صدها هزار شهید و معلول را تقدیم اسلام، مسلمانان و آزادی این سرزمین کرد.

  ادامه...
 • اسلام گرایى در اریتره

  جنبش اسلام گرایى در اریتره وضعیتى منحصر به فرد دارد؛ زیرا صبغه قومى و ملى آن بسیار پر رنگ است و بخش هاى وسیعى از مردم این کشور را تحت پوشش خود دارد.

  ادامه...