• آشنایی کوتاه با کشور بوتسوانا

    کشور بوتسوانا که پیش از این با نام «بــِچوآنالند» تحت‌الحمایه بریتانیای کبیر بود به دریاهای آزاد جهان راه ندارد. بچوآنالند پس از استقلالی که در چهارچوب اتحادیه کشورهای همسود یافت، نام بوتسوانا را برای خود برگزید.

    ادامه...
  • علویان بوتسوانا

    اصل و نسب مسلمانان آفریقایی در بوتسوانا به مسلمانان "سومالی" مالاوی و روشن تر از قبیله Yao به دهه ١٩٥٠ بر می گردد.

    ادامه...