اخبار مهم

مقالات

مروری بر تاریخ تانزانیا (بخش دوم)

در 1902 م سلطان محمود درگذشت و پسرش علی که فقط هفده سال داشت به حکومت رسید. انگلیسی ها به بهانه کم سن و سال بودن علی از قدرت او کاستند و تعداد بیشتری از مقامات انگلیسی را وارد دستگاه اداری زنگبار کردند.