اخبار مهم

مقالات

جماهیر عربی لیبی

دین اسلام در زمان عمر بن خطاب، پس از فتح مصر، وارد لیبی شده است. اولین منطقه‏ ای که مردم آن به دین اسلام گرویدند، منطقه شرق این کشور و شهرهای بنغاری و بریقه بوده است که پس از آن، سپاهیان مسلمان به سوی شهر طرابلس حرکت نمودند.