اخبار مهم

مقالات

شيعيان تونس

در قرن چهارم و پنجم شيعيان زيادى كه متأثر از دولت فاطمى بودند در اين ناحيه وجود داشتند، اما ‏دولت صهناجى با حمايت علماى مالكى وقت، آنان را در نيمه نخست قرن پنجم قتل عام كردند. ‏