اخبار مهم

مقالات

مؤسسات و مراکز شیعیان گینه بیسائو

نمایندگی موسسه بین المللی المزدهر در طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه در بیسائو پایتخت کشور قرار دارد و وابسته به آقای شریف محمد علی حیدره از بزرگان شیعه در سنگال می باشد.