اخبار مهم

مقالات

طریقه قادریه (بخش دوم)

شیخ عثمان در ماه فوریه سال ۱۸۰۴ میلادی رسماً جهاد خویش را از «گودو» اعلام و از پیروان مسلمان خویش درخواست نمود تا برای دفاع از ‏خویش مسلح شوند.