اخبار مهم

اخبار شیعیان آفریقا

رئیس‌جمهور کومور خواستار اخراج شیعیان شد

غزالی عثمانی رئیس جمهور کشور کوچک آفریقایی کومور با بیان اینکه این سرزمین جایی برای شیعیان ندارد، از شیعیان خواست که این کشور را فورا ترک کنند. غزالی گفت: "شیعیان؛ کومور خانه شما نیست. از کومور بروید."

مقالات

فرهنگ و تمدن شیرازی ها در آفریقا

در اواخر قرن چهارم هجري (10 میلادی) در پي تحولاتي كه مربوط به نواحي جنوبي ايران بوده است تعداد قابل توجهي از بازرگانان و دريانوردان ایرانی نخست از بندر سیراف (طاهری) و سپس از جزایر کیش و هرمز به سواحل شرقي افريقا کوچ نمودند.